Regel- en wetgeving metaal zoeken


       Werking van de metaaldetector                           Wees een goede detectorist                       Regel- en wetgeving metaal zoekenWat zegt de wet over metaaldetectie, waar moet men zich aan houden.

In 2016 is opgenomen in de Erfgoedwet dat het verboden is om zonder een certificaat te graven. Deze certificaten worden enkel uitgegeven aan bedrijven en overheidsinstanties. Het zoeken naar vondsten in de bovenste 30 cm van de grond (met een metaaldetector) is niet verboden. Middels een speciaal besluit is dit uitgezonderd. Vondsten dieper dan de 30 cm mogen niet opgegraven worden. Voor deze vondsten geldt het opgravingsverbod wel. 


Op archeologische gronden mag ook niet gezocht en gegraven worden. Hier kunt u opzoeken of een terrein een archeologisch monument is en je er dus niet mag metaalzoeken als privé persoon. Hoe kom je er verder achter of een locatie waar gegraven wordt verboden terrein is? Vraag toestemming aan een uitvoerder die er aanwezig zal zijn. Deze vertelt je dan of het wel of niet is toegestaan. Ga nooit zonder toestemming het land op om te zoeken.

De uitzondering van de bovenste 30 cm geldt alleen voor het vast land, en niet voor het water. Het is te allen tijde verboden om iets op te graven in de bodem onder water, zowel met een metaaldetector als met een magneet. Ook voorwerpen die zichtbaar aan het oppervlak, maar onder water liggen, mogen niet worden meegenomen.
In een Algemene Plaatselijke Verordening leggen gemeenten eventuele aanvullende beperkingen vast voor metaaldetectie als er bijvoorbeeld extra risico's bestaan. Het gaat dan om te voorkomen dat er wapens of munitie uit de Tweede Wereldoorlog worden opgegraven. Deze zijn vaak niet ontploft en kunnen alsnog afgaan. Er kan dan in een APV staan dat er in delen van de gemeente uitzonderingen zijn. In dat geval zul je contact moeten opnemen met de gemeente om te achterhalen welke gebieden dat zijn. 


In uitzonderingsgevallen staan beperkingen voor metaaldetectie niet in de APV maar in de gemeentelijke Erfgoedverordening. Alle gemeentelijke APV's zijn op het internet te vinden. Denk eraan dat een APV uit 2020 niet dezelfde hoeft te zijn als die wordt opgesteld in 2021. Gemeenten kunnen deze uiteraard wijzigen. Als een gemeente in een APV een verbod heeft opgenomen, is het vaak wel mogelijk om een uitzondering aan te vragen. Hiervoor kun je een brief met een verzoek tot ontheffing aan de gemeente sturen.