Reparaties buiten de garantie


Aan reparaties van producten buiten de garantie zijn kosten verbonden.


Een product valt buiten de garantie indien:

 

  • De garantietermijn van het product reeds verstreken is
  • Ontstane defecten veroorzaakt zijn door eigen toedoen
  • Producten aangeschaft zijn in het buitenland (Deze vallen niet onder de Nederlandse garantie, maar onder de service en garantie van het product in het betreffende land).

 

Bepaalde merken en modellen metaaldetectors worden inmiddels niet meer geproduceerd. In sommige gevallen is het desondanks toch mogelijk om uw metaaldetector te laten repareren. In andere gevallen is dit helaas niet meer mogelijk. Indien fabrikanten niet meer bestaan (zoals Compass en Discovery) of modellen al jaren niet meer geproduceerd worden is het vaak lastig om specifieke onderdelen na te kunnen bestellen. Heeft u een oude metaaldetector, waarvan u weet dat het model niet meer geproduceerd wordt, neem dan contact op met ons om te bespreken of reparatie van uw oude detector nog mogelijk is.


Wij ontvangen regelmatig producten ter reparatie, die niet defect zijn, maar waarbij het probleem veroorzaakt wordt door lege, zwakke of slechte batterijen. Voordat u een metaaldetector ter reparatie opstuurt, willen wij u vragen te controleren of het defect niet door de batterijen veroorzaakt wordt. U kunt dit controleren door geheel nieuwe batterijen van goede kwaliteit in het systeem te plaatsen en te testen of het defect nog steeds bestaat. Producten die aangeschaft zijn in het buitenland, kunnen wel door ons worden gerepareerd, maar vallen altijd buiten de Nederlandse garantie.


Indien u een product ter reparatie aan ons wilt toezenden dient u de volgende instructies te volgen:


Neem vooraf eerst telefonisch contact met ons op waarna wij afspraken maken over een eventuele reparatie. Daarna, als dit is afgesproken verstuurt u de metaaldetector naar onderstaand adres onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, aankoopfactuur en een korte beschrijving van het defect of probleem.


De Detectorshop t.a.v. Service en Reparaties

Zusterplein 15

4331 KM  Middelburg

The Netherlands

+31 (0) 6 29271192


Wij zullen uw reparatie vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.


Bij reparaties buiten de garantie worden reparatiekosten in rekening gebracht. Indien de reparatiekosten in verhouding tot de waarde van de detector te hoog zijn, zullen wij u hierover informeren. U dient vervolgens te beslissen of reparatie voor u zinvol is. Indien u zelf een maximaal reparatiebudget heeft kunt u dit vermelden. Blijft de reparatie binnen uw budget zullen we de reparatie uitvoeren. Valt het hoger uit, dan zullen wij u hierover informeren en de reparatie niet uitvoeren. Indien u wenst dat wij het toestel per post aan u retourneren berekenen wij hiervoor verzendkosten. Het is ook mogelijk om het kosteloos af te komen halen.


Na ontvangst van uw opdracht duurt het gemiddeld 1 week voordat deze voltooid is. In bijzondere gevallen, waarbij specifieke onderdelen niet voorradig zijn maar moeten worden nabesteld bij de fabrikant, kan dit langer duren. Wij zullen u hier dan over informeren. A-merk producten beschikken allen over een uniek serienummer. Aan de hand van het serienummer kunnen we controleren of het product onder garantie valt.