Retourneren / herroeping


                 Herroepingsrecht

U heeft een wettelijke afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding wettelijk nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  

 

Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in de originele verpakking geretourneerd worden. Voor kleding geldt dat de labels niet mogen zijn verwijderd van het kledingstuk. Bij verwijdering vervalt het recht te mogen retourneren. 

Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het aankoopbedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt u gebruik maken van het onderstaande modelformulier als u besluit te retourneren. 

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

 

Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


__________________________________________________________________________________________

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

        

De Detectorshop

Zusterplein 15

4331 KM  Middelburg

The Netherlands


Email:
info@dedetectorshop.nl

___________________________________________________________________________________________

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [ aanduiding product ]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [ aanduiding digitale inhoud ]*

de verrichting van de volgende dienst: [ aanduiding dienst ]*,

herroep/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [ datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten ]

-          [ Naam consumenten(en) ]

-          [ Adres consument(en) ]

-          [ Handtekening consument(en) ] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

_____________________________________________________________________________________________

 

* U kunt dit formulier printen en doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. Dit formulier dan meezenden met de retourgoederen. Het is raadzaam vooraf telefonisch al even contact te hebben opgenomen. 

Download hiernaast het retourneerformulier en print deze direct af op uw printer

Modelformulier Voor Herroeping
Word – 12,9 KB 382 downloads