DDA - Metaalvondsten uit onze bodem

€ 39,95

Omschrijving

Wederom na lange tijd kunnen we dit mooie boek weer aanbieden van de DDA. Nadat alle DDA leden dit jubileumboek hebben mogen ontvangen in het jubileumjaar, zijn de resterende boeken verkocht op de vrije markt.

 

Wij hebben ook in snel tempo een restant van deze boeken mogen verkopen.  Er is nu een nieuwe softcover oplage beschikbaar gekomen en De Detectorshop is één van de verkooppunten van dit mooie boek. 

 

Dus op veler vraag het boek wat inmiddels door velen wordt beschouwt als voorbeeld wat je allemaal in Nederland tegen komt in onze bodem. Je zult zeker iets tegenkomen in dit boek waarvan je zegt 'hey, dat heb ik ook eens gevonden', en opeens weet je wat het is, of in welke richting je het moet zoeken.

 

Grafisch is bladzijde voor bladzijde een lust om naar te kijken. Oordeel zelf maar eens als u hieronder de voorbeelden bekijkt. 

 

 

 


De Detector Amateur (DDA) is een landelijke vereniging voor detectoramateurs die in 1992 is opgericht met als doel: 'Samenwerking met archeologen en het bevorderen van het aanmelden van vondsten'.  De vereniging organiseert twee keer per jaar een ledendag voor zoekers en geeft zes keer per jaar het Detector Magazine uit. DDA onderhoudt contacten met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), (provinciale) archeologen, AWN - Vereniging van vrijwilligers in de Archeologie -, musea, universiteiten en detectordealers.


DDA zet zich in voor de belangen van de detectoramateur. Zo heeft de vereniging met een brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe Erfgoedwet die in 2016 is ingevoerd. 

 

De afgelopen jaren is een omvangrijk archief aan beeldmateriaal met beschrijvingen ontstaan, aangeleverd door zoekers, deskundige amateurs en professionele archeologen. Dit materiaal is gebundeld en in dit determinatieboek samengebracht.

 

Het is in een enkel geval aangevuld met materiaal van derden om een zo compleet mogelijk overzicht van een vondstgroep te kunnen geven. Maar het is vooral een boek dóór en vóór zoekers.


Een boek met zo'n 1200 metalen voorwerpen, vanaf de prehistorie tot de moderne tijd, voorafgegaan door een inleiding over de geschiedenis van ons land en metaalvondsten in een notendop.

 

Een boek dat iedere detectoramateur zal boeien. Als dank aan onze leden is dit boek door De Detector Amateur in 2017 als cadeau ter ere van het vijfentwintig jarig jubileum geschonken aan de leden. We hopen met dit boek een bijdrage te leveren aan het plezier dat velen aan deze prachtige hobby beleven, de kennisdeling met betrekking tot metalen voorwerpen in het algemeen en het behoud van ons nationaal archeologisch erfgoed in het bijzonder.


Dit boek is samengesteld door Kees Leenheer en Gert Lugthart

 

Kees Leenheer (1952) is vanaf de oprichting van DDA in 1992 hoofdredacteur van het Detector Magazine en vervulde diverse bestuursfuncties bij de vereniging, is grafisch ontwerper en eigenaar van Grafisch bureau Creatype. 

 

Gert Lugthart (1963) is vanaf 2009 redactielid en was van 2010 tot 2014 voorzitter van DDA en is sinds 2013 manager bedrijfsvoering / controller van Het Kopland.