Engelstalig boek - Patina 300+ Coloration Effects for Jewelers & Metalsmiths

€ 59,50

Omschrijving

Titel boek: Patina - Coloration Effects for Jewelers & Metalsmiths

Auteur: Matthew Runfola

Taal: Engels

 

Dit boek bevat een explosie aan patineer methoden van beginner tot geavanceerde vaardigheidsniveaus. Het boek Patina biedt een collectie van meer dan 300 metalen-patineer recepten, applicatie-instructies, en full-sized monsters voor iedereen die werkt in metalen, met inbegrip van juweliers, beeldhouwers, en metalen ambachtslieden.  

 

Dit boek behandeld op alle vaardigheidsniveau staal, roestvrij staal, koper, messing, brons, zilver en aluminium. Netjes georganiseerd door type metalen, dan door kleur, voor uw gemak van referentie.

 

Het boek Patina bespreekt variabelen die van invloed zijn op de algehele metaalkleuring, zoals oppervlaktevoorbereiding, chemische formules, toepassingsmethoden en meer. Kruisverwijzingen nemen u mee naar de verscheidenheid van patineertechnieken aangeboden in dit boek, met inbegrip van onderdompeling, borstel toepassing, sprayen, stomen, gelaagdheid, met behulp van weerstanden, warme en koude toepassingen, en nog veel meer.   

 

Alle recepten zijn voorzien van stapsgewijze geïllustreerde instructies. Het boek Patina bespreekt ook veiligheidskwesties en het hanteren en verwijderen van gevaarlijke of bijtende materialen, en het belang van een goede ventilatie. Dit boek is een inspirerende bron, een how-to gids, en een boek waar je al lang op hebt gewacht.

 

| Dit boek is vrij vertaald uit onderstaande Engelse tekst |


Patina 300+ Coloration Effects for Jewelers & Metalsmiths

An explosion of patination methods from beginner to advanced skill levels. Patina offers a collection of over 300 metal patination recipes, application instructions, and full-sized samples for anyone working in metals, including jewelers, sculptors, and metal artisans.

 

This all-skill-level book covers steel, stainless steel, copper, brass, bronze, silver, and aluminum. Neatly organized by metal type then by color for ease of reference. Patina discusses variables that affect the overall metal coloration such as surface preparation, chemical formula, application method, and more. Cross-references take you to the variety of patination techniques offered, including immersion, brush application, spraying, fuming, layering, using resists, hot and cold applications, and more.

 

All recipes feature step-by-step illustrated instructions. Patina also discusses safety issues and handling and disposing of hazardous or corrosive materials as well as proper ventilation. This book is an inspirational resource, a how-to guide, and a book that you have long been waiting for.