Over ons ontstaan en het vervolg


Op 1 januari 2019 werd het bedrijf Luctor et Detector opgezet door Johan Elzinga en verzorgde hij metaaldetectie workshops aan particulieren en bedrijven. Daarnaast konden kinderen en jongeren een metaaldetectie avontuur beleven op de stranden van Zeeland, maar ook daarbuiten. Bedrijven konden onder andere terecht bij Luctor et Detector voor opdrachten of presentaties en workshops.  Een nieuw bedrijf was ontstaan. 


Met Johan Elzinga aan het stuur voor de praktisch uitvoerende invulling bleek al snel dat hij met zijn bedrijf iets nieuws bood binnen de bestaande metaaldetectiewereld, maar ook voor nieuw geïnteresseerden in de detectiewereld, waar het ging om het volgen van bijvoorbeeld een workshop, het organiseren van kinderactiviteiten of de dagen waarop iemand een detector mag uitproberen. De noodzaak voor een website werd ook direct een vereiste voor Luctor et Detector. Al snel kwamen twee vrienden bij elkaar en besloten zij  www.metaalzoekworkshop.nl te gaan bouwen. Hier staan dan ook alle metaaldetectie activiteiten beschreven die Johan heeft ontwikkeld. Op deze website worden deze aangeboden aan het publiek. 


Met John Pechtold als creative webbuilder krijgt Luctor et Detector met www.metaalzoekworkshop.nl al snel een digitale voet aan de grond en heeft Luctor et Detector een platform gecreëerd die dagelijks door velen worden bezocht. Zo zijn de uren niet meer te tellen die ervoor nodig waren om de website te bouwen. Toen Johan dan ook het dealerschap van Garrett Metal Detectors begin 2020 kreeg toegewezen door de Nederlandse distributeur Kooistra B.V. moest er in allerijl worden nagedacht over het bouwen van een webshop. De verkoop van metaaldetectors en aanverwante artikelen stond nog niet op de to-do lijst voor 2020. De ettelijke keren dat de denktank Johan-John hebben samen gezeten zijn dan ook ontelbaar geworden. Aan tafel kwam menig idee omhoog uit de metaaldetectie-breinen, waar deze werden verworpen of waar ook vele ideeën tot uitvoer zijn gebracht. De naam voor de webshop werd in ieder geval 'De Detectorshop', waarna de invulling van de webshop zich vanaf dat moment ging vormen. 


Vrijdag 13 maart 2020

Dus, het opzetten van De Detectorshop was een logisch gevolg toen ook naar de verkoop van metaaldetectors werd gevraagd door klanten van Luctor et Detector. Zo zijn wij begin 2020 hard aan het werk gegaan om De Detectorshop op te richten. Op 13 maart 2020 verwierven wij het officiële Nederlandse dealerschap van Garrett om als enige in Zeeland Garrett metaaldetectors te mogen verkopen.  

 

En ook met enorme snelheid hadden wij onze showroom in Middelburg geregeld zodat wij op 1 juli 2020 de webshop www.dedetectorshop.nl hebben kunnen lanceren. Sommige activiteiten die ook zouden worden gestart, zoals de verhuur van detectors of het verzorgen van cursussen moesten nog even plaats maken voor het Corona virus en liepen daardoor enige vertraging op. Het jaar 2020 was hierdoor een bijzonder jaar waarin de opstart van De Detectorshop een grote maar plezierige uitdaging werd.  Met een ruime 500 artikelen zijn we gestart in de webshop die daarna alleen nog maar meer groeiende is.


Omdat Johan al ruim 20 jaar ervaring heeft als amateurzoeker en hij erg bekend raakte met de detectors van Garrett, was het voor hem duidelijk dat hij ook in de verkoop volledig achter dit A-merk zou gaan staan. Zoals Johan placht te zeggen; beter een 100 % Garrett uitleg geven aan de klant, dan een 50 % uitleg over alle andere merken. Zo heeft Johan zich verder verdiept in de Garretts om de klant op de best mogelijke wijze van dienst te kunnen zijn. Na die vele jaren als amateur kon Johan zich inmiddels expert noemen en zal geen vraag hem te moeilijk zijn om te beantwoorden op het mooie metaaldetectie gebied. Vanuit deze kennis kan De Detectorshop de klant van juiste en to-the-point informatie voorzien. 


Luctor et Detector - www.metaalzoekworkshop.nl en www.dedetectorshop.nl

Luctor et Detector werkt nauw samen met het Scalda. Dit is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO en volwasseneneducatie. Het Scalda staat voor toegankelijk en veelzijdig onderwijs. De school streeft ernaar om de talenten van studenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en te benutten. Dat die talenten zeer divers zijn blijkt wel uit de diversiteit onder de studenten. Bij Scalda studeren en werken mensen met uiteenlopende achtergronden, competenties, leeftijden, doelstellingen en interesses. Scalda staat in de MBO keuzegids 2014 in de Top 10 van beste MBO-instellingen in Nederland. 

 

Binnen de samenwerking met het Scalda krijgen de leerlingen vanuit Luctor et Detector diverse opdrachten. De school bepaalt of een opdracht interessant is voor een leerling en kan daar dan een cijfer op halen. Zo ligt er een opdracht bij het Scalda om voor De Detectorshop een 'mascotte' te ontwerpen. Deze moet het gezicht van De Detectorshop worden op merchandise. Maar ook op het gebied van (elektro)techniek ligt er een opdracht die te maken heeft met de ontwikkeling van een volledig nieuw metaaldetectieproduct. Een product dat het detecteren voor de zoeker moet vereenvoudigen. Andere projecten voor het Scalda liggen nog op de plank en kan ik hier niet verder over uitweiden. 


In de zomer van 2020 heeft De Detectorshop zich gevestigd in Middelburg aan het Zusterplein 15 waar u ons kunt bezoeken in de showroom. Als een deel verbouwing klaar is, en de showroom is ingericht hanteren wij vaste openingstijden. Tot dat moment is het helaas alleen mogelijk om telefonisch op afspraak langs te komen.


De vóór foto en na foto!

Zo ziet het pand er dus uit aan de buitenkant. Het is nu geschilderd en dan ziet het er direct wat netter uit weer. De binnenkant komt in de weken van juli en augustus.

 

Binnenkort komen ze het logo als sticker plaatsen op de ramen van ons pand. 


Stickers plaatsen

Johan Elzinga | De Detectorshop

Showroom in Middelburg - Zeeland

Kleine vitrine


November 2020

We zijn een paar maanden verder en schrijven bijna november. De Corona crisis gooit veel roet in het eten, maar daar hebben andere ondernemers meer last van dan ik. De webshop gaat langzaamaan lopen en krijgt al wat meer bekendheid. De showroom heeft al diverse afspraken en onverwachte binnenlopers mogen ontvangen. Ondanks het Corona-virus gaan we met een goed en hoopvol gevoel verder en hebben we zin in het volgende jaar. Wat heerlijk om met deze hobby en onderneming bezig te zijn. 


Februari 2021

Het blijven moeilijke tijden voor ondernemers, en zo ook voor ons. Maar we komen er goed doorheen is het volste vertrouwen dat wij hebben. Ook wij zijn gaan bezorgen en doen regelmatig een huisbezoek waar we klanten voorzien van advies over hun eventuele aankoop. Alhoewel dit niet is hoe wij onze zaak voor ogen hadden, is het wel ongelooflijk leuk om bij mensen aan de deur, of thuis te komen. Als Garrett specialist zijn we nu aan het uitbreiden en gaan binnenkort het merk Quest voeren. Nadat we ons hierop hebben gespecialiseerd zal pas een volgend merk kunnen volgen. We blijven aan die zogenoemde weg timmeren en blijven ontwikkelen. 


Wij zien u graag in onze De Detectorshop showroom

Johan Elzinga en John Pechtold